Ontario Securities Commission | GetSmarterAboutMoney.ca: Invest Wisely Share

4 sposoby radzenia sobie z niepewnością związaną z COVID-19

VIEW CARD
Chociaż każde pogorszenie koniunktury na rynku jest unikatowe i trudno jest przewidzieć przyszłość, istnieją dowody na poparcie optymistycznego myślenia w perspektywie długoterminowej. Rynki w przeszłości ulegały poprawie po spadkach i nadal się rozwijały.

4 sposoby radzenia sobie z niepewnością związaną z COVID-19

Unikaj ciągłego sprawdzania swojego portfela

Powinieneś regularnie sprawdzać swoje inwestycje, ale zbyt częste sprawdzanie ich może powodować niepotrzebny stres i niepokój.

4 sposoby radzenia sobie z niepewnością związaną z COVID-19

Unikaj prób wyznaczania terminów na rynku

Dla inwestorów długoterminowych trzymanie się swoich inwestycji, nawet w okresach spadków, jest ogólnie skuteczną strategią, przy założeniu, że cele finansowe i sytuacja pozostają niezmienione.

4 sposoby radzenia sobie z niepewnością związaną z COVID-19

Unikaj decyzji opartych na strachu

Pandemia może prowadzić do pochopnych decyzji, takich jak nagła sprzedaż lub kupowanie akcji pod wpływem impulsu.

4 sposoby radzenia sobie z niepewnością związaną z COVID-19

Przeanalizuj swoje cele finansowe

Jeśli stracisz pracę, być może będziesz musiał sprzedać część swoich inwestycji na krótkoterminowe wydatki. Przeanalizuj swoje cele finansowe, aby upewnić się, że Twoje inwestycje są z nimi zgodne.

4 sposoby radzenia sobie z niepewnością związaną z COVID-19

Historycznie akcje generowały długoterminowe zyski pomimo wielu krótkoterminowych spadków spowodowanych wydarzeniami na świecie. Jeśli jesteś inwestorem długoterminowym, przetrwanie pandemii wymaga cierpliwości i przemyślanego planowania.

Dowiedz się więcej
Facebook LinkedIn Twitter Embed

Copy this code and paste it in your layout

By copying this code, you agree to the Terms of Use.

Static size (547px x 430px):

Responsive to a maximum width of 547px:
GetSmarterAboutMoney.ca: Invest Wisely Ontario Securities Commission

AN INVESTOR OFFICE INITIATIVE

Ontario Coat of Arms