Ontario Securities Commission | GetSmarterAboutMoney.ca: Invest Wisely Share

4 na mga paraan upang pangasiwaan ang kawalan ng katiyakan sa COVID-19

VIEW CARD
Habang ang bawa’t pagbagsak ng merkado ay natatangi at mahirap hulaan ang hinaharap, mayroong katibayan upang suportahan ang pagiging optimistiko kapag iniisip ang pangmatagalang panahon. Ang mga merkado ay makasaysayang nakabawi mula sa mga pagbagsak at patuloy na lumalaki.

4 na mga paraan upang pangasiwaan ang kawalan ng katiyakan sa COVID-19

Iwasang patuloy na suriin ang iyong portfolio

Dapat mong regular na suriin ang iyong mga pamumuhunan ngunit ang pagsusuri sa kanila nang masyadong madalas ay maaaring lumikha ng hindi kinakailangang mga istres at pagkabalisa.

4 na mga paraan upang pangasiwaan ang kawalan ng katiyakan sa COVID-19

Iwasang subukan na orasan ang merkado

Para sa mga pangmatagalang namumuhunan, ang pagpapanatili ng iyong mga pamumuhunan, kahit na sa mga panahon ng pagbagsak, sa pangkalahatan ay isang mabisang estratehiya na ipinapalagay na ang iyong mga layunin sa pananalapi at sitwasyon ay nananatiling hindi nagbabago.

4 na mga paraan upang pangasiwaan ang kawalan ng katiyakan sa COVID-19

Iwasan ang mga desisyon na nakabatay sa takot

Ang isang pandemya ay maaaring humantong sa mabilis na mga desisyon, tulad ng takot na pagbebenta o pagbili ng mga stock sa isang simbuyo.

4 na mga paraan upang pangasiwaan ang kawalan ng katiyakan sa COVID-19

Repasuhin ang iyong mga pampinansiyal na layunin

Kung ikaw ay mawalan ng trabaho, maaaring kailanganin mong ilabas ang ilan sa iyong mga pamumuhunan para sa mga panandaliang gastos. Suriin ang iyong mga layunin sa pananalapi upang matiyak na ang iyong mga pamumuhunan ay umaayon sa kanila.

4 na mga paraan upang pangasiwaan ang kawalan ng katiyakan sa COVID-19

Sa buong kasaysayan, ang mga stock ay nakalikha ng pangmatagalang mga pagtamo sa kabila ng maraming mga panandaliang pagbaba na sanhi ng mga pandaigdigang kaganapan. Kung ikaw ay isang pangmatagalang namumuhunan, ang kakayahang makaahon sa isang pandemya ay nangangailangan ng pasensya at maingat na pagpaplano.

Matuto nang higit pa
Facebook LinkedIn Twitter Embed

Copy this code and paste it in your layout

By copying this code, you agree to the Terms of Use.

Static size (547px x 430px):

Responsive to a maximum width of 547px:
GetSmarterAboutMoney.ca: Invest Wisely Ontario Securities Commission

AN INVESTOR OFFICE INITIATIVE

Ontario Coat of Arms